Tillverkaren Leef's produktgaranti : 5-års begränsad garanti

Leef garanterar slutanvändaren att denna produkt, med undantag för innehåll och/eller programvara som levereras med eller på produkten, kommer att vara fri från materialfel i tillverkning, kommer att uppfylla av Leef publicerade produktspecifikationer och vara lämplig för normal användning under garantiperioden som börjar vid tidpunkten för köpet.

För att göra ett garantianspråk kontakta Leef på services@leefco.com inom garantiperioden och presentera inköpsbevis (som visar datum, plats och pris för inköp), produktnamn , typ och kapacitet. Leef kan reparera eller byta ut produkten med en likvärdig enhet. Leef ansvarar inte för indirekt skada (inklusive förlust av data), eller för skador orsakade av felaktig användning (inklusive användning i en inkompatibel enhet och användning i strid med givna instruktioner), eller genom felaktig installation, ändring eller olycka. Detta utgör Leef's hela ansvar som aldrig kommer överstiga det pris som betalas för produkten. Leef's produkter får inte användas i applikationer där fel kan orsaka skada eller livsfara, såsom i livsuppehållande system. Nationella lagar kan ge dig andra rättigheter som inte påverkas av denna garanti. Denna garanti exkluderar eller begränsar inte på något sätt ansvar för dödsfall eller personskada .